Cooperators

Stowarzyszenie “To ma sens” Stowarzyszenie przyjmuje szeroką formułę pomocy wszystkim tym Rodzicom i ich dzieciom, które są chore na choroby przewlekłe i ich Rodzicom, którzy wiedzą najlepiej co ich pociechom jest potrzebne.

Stowarzyszenie Centrum Turystyki Podwodnej “Nautica” Stowarzyszenie zostało utworzone, by wykorzystując specyfikę środowiska wodnego pomagać ludziom niepełnosprawnym i o trudnych losach życiowych w odnalezieniu możliwości samorealizacji.