DM. Nurkuje ze 25 lat, a z HSA to z 15 chyba. Kopa daje mi radosne i oddane sprawie towarzystwo. Pod wodą, w powietrzu i przy pianinie.