OMC DM 😄

Pozytywny, fundacyjny gaduła. Serce na dłoni – zawsze pomocny, chętny do działania i snucia różnych opowieści. Uwielbia wodę. Gadżeciaż sprzętowy.